Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Rekrytering

Förfarande

Fasta tjänster vid Europeiska ombudsmannens sekretariat tillsätts genom intern förflyttning eller befordran, genom förflyttning eller utstationering av tjänstemän från andra EU institutioner eller organ, eller genom rekrytering från reservlistor som upprättats genom allmänna uttagningsprov organiserade av Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) eller av en institution eller ett organ inom Europeiska unionen.

Tillfälliga tjänster utannonseras internt, för att främja den befintliga personalens karriärutveckling, eller på Europeiska ombudsmannens webbplats. Ombudsmannen informerar också normalt andra EU-institutioner om sådana lediga platser. För profiler som behövs mer regelbundet på ombudsmannens kansli kan ombudsmannen besluta att offentliggöra öppna meddelanden om lediga tjänster för att upprätta en reservlista över sökande som kan kallas till prov och intervjuer vid behov.

Sökande som har klarat ett eller flera urvalsförfaranden och som är särskilt intresserade av att arbeta för Europeiska ombudsmannens kansli uppmanas att kontakta ombudsmannens enhet för personal, administration och budget.

Meddelanden om lediga tjänster

Följande meddelanden om lediga tjänster finns för närvarande:

ICT Applications Developer (Extension of deadline)

The ICT Applications Developer will be in charge of maintaining and developing the Ombudsman’s complaint management system.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Sista ansökningsdag har passerats

Externa länkar

EPSO På webbplatsen EU Careers kan du söka i databasen över lediga jobb och hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar vid EU:s institutioner och byråer.

Praktikplatser

Bestämmelser

 

Ombudsmannen erbjuder praktikplatser, huvudsakligen till personer med högskoleexamen eller liknande, två gånger per år. Praktiken påbörjas normalt den 1 september och den 1 januari varje år. Ett meddelande om ansökningsomgång för praktiktjänstgöring offentliggörs för varje praktikperiod, normalt den 1 februari och den 1 maj. I meddelandet anges vilka profiler som efterfrågas. Praktikanterna kan bli placerade antingen i Strasbourg eller i Bryssel enligt kansliets behov.

Praktikanter vid ombudsmannens kansli måste ha mycket goda kunskaper i engelska. Ansökningarna måste därför inges på engelska. Av samma anledning finns de handlingar som rör ansökan om praktiktjänstgöring endast tillgängliga på engelska.

Traineeship period January 2022-December 2022

After considering the very limited traineeship possibilities the Ombudsman's Office is able to offer in January 2022, the Ombudsman will not organise a second trainee selection in 2021. Information about the selection procedure for the traineeship period starting in September 2022 will be published on our website in February 2022.