Gäller ditt klagomål
en EU-institution eller ett EU-organ?

Rekrytering

Förfarande

Fasta tjänster vid Europeiska ombudsmannens sekretariat tillsätts genom intern förflyttning eller befordran, genom förflyttning eller utstationering av tjänstemän från andra EU institutioner eller organ, eller genom rekrytering från reservlistor som upprättats genom allmänna uttagningsprov organiserade av Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) eller av en institution eller ett organ inom Europeiska unionen.

Tillfälliga tjänster utannonseras internt, för att främja den befintliga personalens karriärutveckling, eller på Europeiska ombudsmannens webbplats. Ombudsmannen informerar också normalt andra EU-institutioner om sådana lediga platser. För profiler som behövs mer regelbundet på ombudsmannens kansli kan ombudsmannen besluta att offentliggöra öppna meddelanden om lediga tjänster för att upprätta en reservlista över sökande som kan kallas till prov och intervjuer vid behov.

Sökande som har klarat ett eller flera urvalsförfaranden och som är särskilt intresserade av att arbeta för Europeiska ombudsmannens kansli uppmanas att kontakta ombudsmannens enhet för personal, administration och budget.

Meddelanden om lediga tjänster

Följande meddelanden om lediga tjänster finns för närvarande:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Sista ansökningsdag har passerats

Externa länkar

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) – Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) inrättades den 26 juli 2002. Byråns uppgift är att anordna allmänna uttagningsprov för urval av högt kvalificerad personal till Europeiska unionens institutioner och organ – dvs. Europaparlamentet, rådet, Europeiska kommissionen, EG-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska ombudsmannen. EPSO började sin verksamhet i januari 2003.

Praktikplatser

Bestämmelser

 

Ombudsmannen erbjuder praktikplatser, huvudsakligen till personer med högskoleexamen eller liknande, två gånger per år. Praktiken påbörjas den 1 september och den 1 januari varje år. Ett meddelande om praktiken, som välkomnar ansökningar till båda praktikperioderna, publiceras årligen, vanligtvis den 1 februari. Meddelandet anger vilka profiler som eftersöks det året. Praktikanterna kan bli placerade antingen i Strasbourg eller i Bryssel enligt kansliets behov.

Praktikanter vid ombudsmannens kansli måste ha mycket goda kunskaper i engelska. Ansökningarna måste därför inges på engelska. Av samma anledning finns de handlingar som rör ansökan om praktiktjänstgöring endast tillgängliga på engelska.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development

Sista ansökningsdag har passerats