Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2019

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2019

Inga administrativa missförhållanden påträffade

316

56,4 %

Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning helt eller delvis uppnådd

187

33,0 %

Inga ytterligare undersökningar motiverade

30

5,4 %

Påträffat administrativt missförhållande, rekommendation helt eller delvis överenskommen

29

5,0 %

Övrigt

5

0,9 %

Anm: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 procent.