Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Råd, klagomål och undersökningar 2019

 

Råd, klagomål och undersökningar 2019

19 619

personer fick hjälp

16 045

råd gavs via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats

2 201

nya klagomål hanterades

1 373

förfrågningar om information besvarades av ombudsmannens tjänsteenheter

458

undersökningar inleddes

456

undersökningar inleddes till följd av klagomål

2

undersökningar inleddes på eget initiativ

560

undersökningar avslutades

552

undersökningar till följd av klagomål avslutades

8

undersökningar på eget initiativ avslutades