Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2018 (i genomsnitt mindre än 8,5 månader)

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2018 (i genomsnitt mindre än 8,5 månader)

32 %

av ärendena avslutades inom 3 månader

42 %

av ärendena avslutades inom 3−12 månader

13 %

av ärendena avslutades inom 12−18 månader

13 %

av ärendena avslutades efter över 18 månader[1]

 

[1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen. De nya genomförandebestämmelserna väntas minska undersökningstiderna.