Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2018

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2018

Inga administrativa missförhållanden påträffade

254

46,6 %

Frågan reglerad av institutionen, förslagen godtagna, vänskapliga förlikningar uppnådda

221

40,6 %

Inga ytterligare undersökningar motiverade

56

10,3 %

Påträffat administrativt missförhållande

29

5,3 %

Övrigt

10

1,8 %

Anm.: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 %.