Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2018

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2018

1 016

Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan

46,6 %

682

Svar skickades till den klagande om att ingen ytterligare rådgivning kunde ges

31,3 %

482

Undersökningar inleddes

22,1 %