Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2018

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2018

Insyn/ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar)

134

24,6 %

Servicekultur (t.ex. medborgarvänlighet, språk och tidsfrister)

108

19,8 %

Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden)

88

16,1 %

Respekt för processuella rättigheter (t.ex. rätt att höras)

76

13,9 %

Rekrytering

63

11,6 %

God förvaltning i EU:s personalfrågor

50

9,2 %

Respekt för grundläggande rättigheter

40

7,3 %

Sund ekonomisk förvaltning (t.ex. i fråga om upphandlingar, anslag och kontrakt inom EU)

40

7,3 %

Övrigt

36

6,6 %

Etik

10

1,8 %

Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande

5

0,9 %

Anm.: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 %.