Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2018 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2018 gällde följande institutioner

285

Europeiska kommissionen

58,2 %

30

Europaparlamentet

6,1 %

23

Europeiska utrikestjänsten

4,7 %

23

Europeiska rekryteringsbyrån

4,7 %

16

Europeiska investeringsbanken

3,3 %

14

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

2,8 %

43

EU:s byråer

8,8 %

56

Övriga

11,4 %