Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2018

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2018

Land

Antal klagomål

Antal inledda undersökningar

Spanien

393

42

Tyskland

186

60

Storbritannien

186

36

Polen

179

16

Belgien

174

87

Frankrike

132

25

Italien

116

37

Nederländerna

57

11

Bulgarien

56

10

Rumänien

56

9

Grekland

54

17

Ungern

48

10

Sverige

47

15

Portugal

44

6

Tjeckien

39

7

Österrike

35

15

Irland

34

10

Kroatien

31

6

Luxemburg

27

16

Finland

23

3

Slovenien

23

2

Slovakien

20

4

Litauen

17

6

Danmark

16

5

Cypern

11

3

Malta

8

4

Lettland

6

0

Estland

6

3

Övriga länder

122

16

Okända

14

1