Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Strategiskt arbete 2018

Strategiskt arbete 2018

5

strategiska undersökningar 2018

 

· Ansvarsskyldigheten i rådets lagstiftningsarbete

· Kommissionens hantering av svängdörrssituationer i fråga om EU-anställda

· Europeiska läkemedelsmyndighetens verksamhet innan ansökan lämnas in

· Tillgängligheten på kommissionens webbplatser för personer med funktionsnedsättning

· Behandling av personer med funktionsnedsättning inom ramen för det gemensamma sjukförsäkringssystemet

10

strategiska initiativ 2018 (förfrågningar för klargörande, ej formella undersökningar)

 

· Policyer mot trakasserier inom EU:s förvaltning

· Svängdörrssituationer inom flera av EU:s institutioner, organ och byråer

· Insyn i brexit

· Förslag på förbättringar av det europeiska medborgarinitiativet

· Skydd för migrerande och återvändande barn

· Kontroller av EU:s bestämmelser om ozonnedbrytande ämnen

· Europaskolorna och personer med funktionsnedsättning

· Klagomålsmekanism för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

· EU:s riskbedömning i livsmedelskedjan

· Språkanvändning inom EU:s förvaltning