Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Råd, klagomål och undersökningar 2018

Råd, klagomål och undersökningar 2018

17 996

personer fick hjälp av Europeiska ombudsmannen 2018

14 596

råd lämnades via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats

2 180

nya klagomål hanterades 2018

1 220

förfrågningar om information besvarades av ombudsmannens tjänsteenheter

490

undersökningar inleddes av Europeiska ombudsmannen 2018

482

undersökningar inleddes till följd av klagomål

8

undersökningar inleddes på eget initiativ

545

undersökningar avslutades av Europeiska ombudsmannen 2018

534

undersökningar till följd av klagomål avslutades

11

undersökningar på eget initiativ avslutades