Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Klagomål som överfördes till andra institutioner och organ samt klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2018 (1 016 totalt sett)

Klagomål som överfördes till andra institutioner och organ samt klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2018 (1 016 totalt sett)

En medlem i Europeiska ombudsmannanätverket, varav:

522

51,4 %

En nationell eller regional ombudsman eller ett liknande organ

495

48,7 %

Europaparlamentets utskott för framställningar

27

2,7 %

Europeiska kommissionen

72

7,1 %

Andra institutioner och organ

422

41,5 %