Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner

256

Europeiska kommissionen

57,3 %

34

Europeiska rekryteringsbyrån

7,6 %

22

Europaparlamentet

4,9 %

17

Europeiska utrikestjänsten

3,8 %

16

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

3,6 %

35

EU:s byråer

7,8 %

67

Övrigt

15,0 %