Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Klagomål som överfördes till andra institutioner och organ samt klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2017 (1 148 totalt sett)

Klagomål som överfördes till andra institutioner och organ samt klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2017 (1 148 totalt sett)

En medlem i Europeiska ombudsmannanätverket,

624

54,3 %

varav:

   

En nationell eller regional ombudsman eller liknande organ

566

49,3 %

Europaparlamentets utskott för framställningar

58

5,0 %

Europeiska kommissionen

72

6,3 %

Andra institutioner och organ

452

39,4 %

Anm.: Ombudsmannen gav i vissa fall de klagande mer än en typ av råd. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.