Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2018

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2018

Krajina

Počet sťažností

Počet začatých vyšetrovaní

Španielsko

393

42

Nemecko

186

60

Spojené kráľovstvo

186

36

Poľsko

179

16

Belgicko

174

87

Francúzsko

132

25

Taliansko

116

37

Holandsko

57

11

Bulharsko

56

10

Rumunsko

56

9

Grécko

54

17

Maďarsko

48

10

Švédsko

47

15

Portugalsko

44

6

Česká republika

39

7

Rakúsko

35

15

Írsko

34

10

Chorvátsko

31

6

Luxembursko

27

16

Fínsko

23

3

Slovinsko

23

2

Slovensko

20

4

Litva

17

6

Dánsko

16

5

Cyprus

11

3

Malta

8

4

Lotyšsko

6

0

Estónsko

6

3

Iné krajiny

122

16

Neznáme

14

1