Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2017 sa týkali týchto inštitúcií

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2017 sa týkali týchto inštitúcií

256

Európska komisia

57,3 %

34

Európsky úrad pre výber pracovníkov

7,6 %

22

Európsky parlament

4,9 %

17

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

3,8 %

16

Európsky úrad pre boj proti podvodom

3,6 %

35

Agentúry EÚ

7,8 %

67

Iné

15,0 %