Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r.

Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r.

Kraj

Liczba skarg

Liczba otwartych dochodzeń

Hiszpania

393

42

Niemcy

186

60

Zjednoczone Królestwo

186

36

Polska

179

16

Belgia

174

87

Francja

132

25

Włochy

116

37

Niderlandy

57

11

Bułgaria

56

10

Rumunia

56

9

Grecja

54

17

Węgry

48

10

Szwecja

47

15

Portugalia

44

6

Czechy

39

7

Austria

35

15

Irlandia

34

10

Chorwacja

31

6

Luksemburg

27

16

Finlandia

23

3

Słowenia

23

2

Słowacja

20

4

Litwa

17

6

Dania

16

5

Cypr

11

3

Malta

8

4

Łotwa

6

0

Estonia

6

3

Inne kraje

122

16

Kraj nieznany

14

1