Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Skargi przekazywane innym instytucjom i organom w 2017 r.; skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poleciła kontakt z innymi instytucjami i organami w 2017 r. (łącznie 1 148)

Skargi przekazywane innym instytucjom i organom w 2017 r.; skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poleciła kontakt z innymi instytucjami i organami w 2017 r. (łącznie 1 148)
członek Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich, w tym: 624 54,3%
     
krajowy lub regionalny rzecznik praw obywatelskich lub podobny organ 566 49,3%
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego 58 5,0%
Komisja Europejska 72 6,3%
Inne instytucje i organy 452 39,4%
Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik Praw Obywatelskich udzieliła skarżącemu więcej niż jednego rodzaju porady, w związku z czym suma przekracza 100%.