Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Czas trwania dochodzeń w sprawach zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Czas trwania dochodzeń w sprawach zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

w 2013 r.
(średnio
13 miesięcy)

w 2021 r.
(średnio
poniżej 4 miesięcy)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Sprawy zamknięte w ciągu 3 miesięcy

171 (37 %)

  86 (28 %)

Sprawy zamknięte w ciągu 3–12 miesięcy

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Sprawy zamknięte w ciągu 12–18 miesięcy

124 (27 %)

2 (1 %)

Sprawy zamknięte w ciągu ponad 18 miesięcy[1]

 

[1] Niektóre skomplikowane sprawy wymagają przeprowadzenia kilku rund konsultacji ze stroną skarżącą i zainteresowaną instytucją.