Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

De door de Europese Ombudsman in 2017 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2017 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

256

Europese Commissie

57,3 %

34

Europees Bureau voor Personeelsselectie

7,6 %

22

Europees Parlement

4,9 %

17

Europese Dienst voor extern optreden

3,8 %

16

Europees Bureau voor fraudebestrijding

3,6 %

35

De agentschappen van de Europese Unie

7,8 %

67

Overige

15,0 %