Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2021

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2021

20 536

Mensen geholpen

17 060

Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen

2 166

Nieuwe klachten behandeld

1 310

Verzoeken om informatie die door de diensten van de Ombudsman zijn beantwoord

338

Geopende onderzoeken

332

Onderzoeken geopend op basis van klachten

6

Op eigen initiatief geopende onderzoeken

305

Afgesloten onderzoeken

300

Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend

5

Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend