Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Ilmenti trasferiti lejn istituzzjonjiet u korpi oħrajn; ilmentaturi avżati sabiex jikkuntattjaw istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2017 (1 148 b’kollox)

Ilmenti trasferiti lejn istituzzjonjiet u korpi oħrajn; ilmentaturi avżati sabiex jikkuntattjaw istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2017 (1 148 b’kollox)
Membru tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen li minnhom: 624 54.3 %
     
Ombudsman nazzjonali jew reġjonali jew korp simili 566 49.3 %
Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew 58 5.0 %
Il-Kummissjoni Ewropea 72 6.3 %
Istituzzjonijiet u korpi oħrajn 452 39.4 %
Nota: Billi f’ċerti każijiet l-Ombudsman tat aktar minn tip ta’ parir wieħed lill-ilmentatur, il-perċentwali t’hawn fuq jammontaw għal total ta’ aktar minn 100 %.