Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Eiropas Ombuda 2018. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Eiropas Ombuda 2018. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Valsts

Sūdzību skaits

Sākto izmeklēšanu skaits

Spānija

393

42

Vācija

186

60

Apvienotā Karaliste

186

36

Polija

179

16

Beļģija

174

87

Francija

132

25

Itālija

116

37

Nīderlande

57

11

Bulgārija

56

10

Rumānija

56

9

Grieķija

54

17

Ungārija

48

10

Zviedrija

47

15

Portugāle

44

6

Čehija

39

7

Austrija

35

15

Īrija

34

10

Horvātija

31

6

Luksemburga

27

16

Somija

23

3

Slovēnija

23

2

Slovākija

20

4

Lietuva

17

6

Dānija

16

5

Kipra

11

3

Malta

8

4

Latvija

6

0

Igaunija

6

3

Citas valstis

122

16

Valsts nav zināma

14

1