Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1 148)

Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2017. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1148)

Eiropas ombudu tīkla loceklis, no tiem:

624

54,3 %

     

valsts vai reģionālais ombuds vai līdzīga iestāde

566

49,3 %

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

58

5,0 %

Eiropas Komisija

72

6,3 %

citas iestādes un struktūras

452

39,4 %

Piezīme. Tā kā dažās lietās Ombuds sniedza sūdzības iesniedzējam vairāk nekā viena veida padomu, norādītā procentuālā daļa kopā pārsniedz 100 %.