Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums

2013. gadā
(vidēji
13 mēneši)

2021. gadā
(vidēji mazāk
nekā 4 mēneši)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Lietas slēgtas 3 mēnešos

171 (37 %)

  86 (28 %)

Lietas slēgtas 3–12 mēnešos

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Lietas slēgtas 12–18 mēnešos

124 (27 %)

2 (1 %)

Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]

 

[1] Dažās sarežģītās lietās nepieciešamas vairākas apspriešanās kārtas ar sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi.