Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2021. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2021. gadā slēdza

Pārredzamība un pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

89

29 %

Pakalpojumu kultūra

80

26 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpuma procedūrās)

56

18 %

Procesuālo tiesību

37

12 %

Pamattiesību ievērošana

34

11 %

Pieņemšana darbā

31

10 %

Personāla jautājumu laba pārvaldība

27

9 %

Citi jautājumi

12

4 %

Pareiza finanšu pārvaldība

11

4 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

4

1,3 %

Ētika

3

1 %

Trauksmes celšana

1

0,3 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.