Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2021. gadā

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2021. gadā

20 536

Personas, kurām sniegta palīdzība

17 060

Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi

2 166

Izskatītās jaunās sūdzības

1 310

Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildēja Ombuda dienesti

338

Sāktās izmeklēšanas

332

Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

6

Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas

305

Slēgtās izmeklēšanas

300

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

5

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas