Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

2018 m. Europos ombudsmenės užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė

2018 m. Europos ombudsmenės užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė

Valstybė

Skundų skaičius

Pradėtų tyrimų skaičius

Ispanija

393

42

Vokietija

186

60

Jungtinė Karalystė

186

36

Lenkija

179

16

Belgija

174

87

Prancūzija

132

25

Italija

116

37

Nyderlandai

57

11

Bulgarija

56

10

Rumunija

56

9

Graikija

54

17

Vengrija

48

10

Švedija

47

15

Portugalija

44

6

Čekija

39

7

Austrija

35

15

Airija

34

10

Kroatija

31

6

Liuksemburgas

27

16

Suomija

23

3

Slovėnija

23

2

Slovakija

20

4

Lietuva

17

6

Danija

16

5

Kipras

11

3

Malta

8

4

Latvija

6

0

Estija

6

3

Kitos šalys

122

16

Nežinoma

14

1