Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Skundai, kuriuos 2017 m. Europos ombudsmenė perdavė nagrinėti kitoms institucijoms ir įstaigoms (iš viso – 1 148); skundų pateikėjams patarta kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas

Skundai, kuriuos 2017 m. Europos ombudsmenė perdavė nagrinėti kitoms institucijoms ir įstaigoms (iš viso – 1 148); skundų pateikėjams patarta kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas

Perduota Europos ombudsmenų tinklo nariams, iš kurių:

624

54,3 %

     

Nacionaliniam ar regiono ombudsmenui arba panašiai įstaigai

566

49,3 %

Europos Parlamento Peticijų komitetui

58

5,0 %

Europos Komisijai

72

6,3 %

Kitoms institucijoms ir įstaigoms

452

39,4 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė skundo pateikėjui pateikė kelių rūšių patarimų, todėl pirmiau nurodytų procentinių dalių suma viršija 100 proc.