Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Skundai, kuriuos 2017 m. Europos ombudsmenė perdavė nagrinėti kitoms institucijoms ir įstaigoms (iš viso – 1 148); skundų pateikėjams patarta kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas

Skundai, kuriuos 2017 m. Europos ombudsmenė perdavė nagrinėti kitoms institucijoms ir įstaigoms (iš viso – 1 148); skundų pateikėjams patarta kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas
Perduota Europos ombudsmenų tinklo nariams, iš kurių: 624 54,3 %
     
Nacionaliniam ar regiono ombudsmenui arba panašiai įstaigai 566 49,3 %
Europos Parlamento Peticijų komitetui 58 5,0 %
Europos Komisijai 72 6,3 %
Kitoms institucijoms ir įstaigoms 452 39,4 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė skundo pateikėjui pateikė kelių rūšių patarimų, todėl pirmiau nurodytų procentinių dalių suma viršija 100 proc.