Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

89

29 %

Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra

80

26 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

56

18 %

Procedūrinių taisyklių laikymasis

37

12 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

34

11 %

Įdarbinimas

31

10 %

Tinkamas su darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

27

9 %

Kita

12

4 %

Patikimas finansų valdymas

11

4 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

4

1,3 %

Etika

3

1 %

Demaskuojamasis informavimas

1

0,3 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.