Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2021 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2021 m.

20 536

Europos ombudsmeno pagalba pasinaudoję asmenys

17 060

Ombudsmeno svetainėje naudojant interaktyvųjį vadovą suteiktos konsultacijos

2 166

Nagrinėti nauji skundai

1 310

Ombudsmeno tarnybų atsakymai į prašymus suteikti informacijos

338

Pradėti tyrimai

332

Remiantis skundais pradėti tyrimai

6

Savo iniciatyva pradėti tyrimai

305

Užbaigti tyrimai

300

Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai

5

Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai