Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Az európai ombudsman 2021-ben lezárt vizsgálatainak tárgya

Az európai ombudsman 2021-ben lezárt vizsgálatainak tárgya

Átláthatóság és elszámoltathatóság (például információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés)

89

29%

Szolgáltatási kultúra

80

26%

A mérlegelési jogkör helyes alkalmazása (a kötelezettségszegési eljárásokban is)

56

18%

Az eljárási jogok tiszteletben tartása

37

12%

Az alapvető jogok tiszteletben tartása

34

11%

Munkaerő-felvétel

31

10%

A személyzeti kérdések helyes kezelése

27

9%

Egyéb

12

4%

Hatékony és eredményes pénzgazdálkodás

11

4%

A nyilvánosság részvétele az uniós döntéshozatalban

4

1,3%

Etika

3

1%

Visszaélés bejelentése

1

0,3%

Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman által lezárt vizsgálat két vagy több tárgyra vonatkozott. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.