Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Predmeti istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2021.

Predmeti istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2021.

Transparentnost i odgovornost (npr. pristup informacijama i dokumentima)

89

29 %

Kultura pružanja usluga

80

26 %

Pravilna primjena diskrecije (među ostalim u postupcima zbog povrede prava)

56

18 %

Poštovanje postupovnih prava

37

12 %

Poštovanje temeljnih prava

34

11 %

Zapošljavanje

31

10 %

Dobro upravljanje pitanjima povezanima s osobljem

27

9 %

Ostalo

12

4 %

Dobro financijsko upravljanje

11

4 %

Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka u EU-u

4

1,3 %

Etičnost

3

1 %

Zviždanje

1

0,3 %

Napomena: neke istrage koje je Europski ombudsman zaključio odnosile su se na dva ili više predmeta. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.