Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig institiúidí agus comhlachtaí eile; gearánaigh ar mhol an tOmbudsman Eorpach dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile sa bhliain 2017 (1 148 ngearán san iomlán)

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig institiúidí agus comhlachtaí eile; gearánaigh ar mhol an tOmbudsman Eorpach dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile sa bhliain 2017 (1 148 ngearán san iomlán)
Ball de Líonra Eorpach na nOmbudsman, miondealaithe mar seo a leanas: 624 54.3 %
     
Ombudsman náisiúnta nó réigiúnach nó comhlacht den chineál céanna 566 49.3 %
Coiste Pharlaimint na hEorpa um Achainíocha 58 5.0 %
An Coimisiún Eorpach 72 6.3 %
Institiúidí agus comhlachtaí eile 452 39.4 %
Nóta: Toisc gur thug an tOmbudsman níos mó ná aon chineál comhairle amháin don ghearánach i roinnt cásanna, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuas.