Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Gearánaigh ar mhol an tOmbudsman dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2021 agus gearáin a aistríodh

Gearánaigh ar mhol an tOmbudsman dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2021 agus gearáin a aistríodh

Riaracháin náisiúnta agus eagraíochtaí eile

292

31 %

Ball de Líonra Eorpach na nOmbudsman

473

49 %

Ombudsman náisiúnta nó réigiúnach nó comhlacht cosúil

402

42 %

Coiste um Achainíocha Pharlaimint na hEorpa

71

7 %

An Coimisiún Eorpach

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí eile AE

31

3 %

 

958 ar fad