Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2021

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2021

20 536

Daoine ar tugadh cabhair dóibh

17 060

Comhairle tugtha tríd an Treoirleabhar Idirghníomhach ar shuíomh gréasáin an Ombudsman

2 166

Gearáin nua a láimhseáladh

1 310

Iarrataí ar fhaisnéis ar fhreagair seirbhísí an Ombudsman iad

338

Fiosrúcháin tosaithe

332

Fiosrúcháin tosaithe ar bhonn gearán

6

Fiosrúcháin féintionscnaimh tosaithe

305

Fiosrúcháin tugtha chun críche

300

Fiosrúcháin bunaithe ar ghearáin tugtha chun críche

5

Fiosrúcháin féintionscnaimh tugtha chun críche