Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Vuonna 2017 saapuneiden kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

Vuonna 2017 saapuneiden kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet

1 148

neuvoa annettiin tai tapaus siirrettiin toiselle valituselimelle

52,8 %

595

vastauksessa kantelijalle ilmoitettiin, ettei lisäneuvoja voitu antaa

27,3 %

370

tutkimusta käynnistettiin

17 %

63

päätöstä tutkittavaksi ottamisesta

2,9 %