Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Muille toimielimille ja elimille siirretyt kantelut: kantelijat, joita oikeusasiamies neuvoi vuonna 2017 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen (yhteensä 1 148)

Muille toimielimille ja elimille siirretyt kantelut: kantelijat, joita oikeusasiamies neuvoi vuonna 2017 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen (yhteensä 1 148)
Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen, joista 624 54,3 %
     
Kansallinen tai alueellinen oikeusasiamies tai vastaava elin 566 49,3 %
Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta 58 5,0 %
Euroopan komissio 72 6,3 %
Muu toimielin tai elin 452 39,4 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies antoi kantelijalle useammantyyppisiä neuvoja, joten prosenttiosuuksien summa on siksi yli 100 %.