Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopa Ombudsmani poolt 2018. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Euroopa Ombudsmani poolt 2018. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Riik

Kaebuste arv

Algatatud uurimiste arv

Hispaania

393

42

Saksamaa

186

60

Ühendkuningriik

186

36

Poola

179

16

Belgia

174

87

Prantsusmaa

132

25

Itaalia

116

37

Madalmaad

57

11

Bulgaaria

56

10

Rumeenia

56

9

Kreeka

54

17

Ungari

48

10

Rootsi

47

15

Portugal

44

6

Tšehhi Vabariik

39

7

Austria

35

15

Iirimaa

34

10

Horvaatia

31

6

Luksemburg

27

16

Soome

23

3

Sloveenia

23

2

Slovakkia

20

4

Leedu

17

6

Taani

16

5

Küpros

11

3

Malta

8

4

Läti

6

0

Eesti

6

3

Muud riigid

122

16

Teadmata

14

1