Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal uuritud institutsioonid

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal uuritud institutsioonid

208

Euroopa Komisjon

61,5 %

16

Euroopa välisteenistus

4,7 %

13

Euroopa Parlament

3,8 %

13

Euroopa Personalivaliku Amet

3,8 %

11

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur

3,3 %

8

Euroopa Ravimiamet

2,4 %

7

Euroopa Liidu Nõukogu

2,1 %

6

Euroopa Pettustevastane Amet

1,8 %

34

Muud ELi institutsioonid ja organid (1)

10,1 %

22

Muud ELi asutused (2)

6,5 %

(1) Sealhulgas EKP (0,9 %), EIP (0,9%), EUIPO (0,9 %) ja ESMA (0,9 %).

(2) Sealhulgas EISMEA (1,2 %) ja ENISA (0,9 %).