Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2018

National oprindelse af registrerede klager og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2018

Land

Antal klager

Antal indledte undersøgelser

Spanien

393

42

Tyskland

186

60

Det Forenede Kongerige

186

36

Polen

179

16

Belgien

174

87

Frankrig

132

25

Italien

116

37

Nederlandene

57

11

Bulgarien

56

10

Rumænien

56

9

Grækenland

54

17

Ungarn

48

10

Sverige

47

15

Portugal

44

6

Tjekkiet

39

7

Østrig

35

15

Irland

34

10

Kroatien

31

6

Luxembourg

27

16

Finland

23

3

Slovenien

23

2

Slovakiet

20

4

Litauen

17

6

Danmark

16

5

Cypern

11

3

Malta

8

4

Letland

6

0

Estland

6

3

Andre lande

122

16

Ukendt

14

1