Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Varighed af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand

Varighed af undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand

i 2013 (13 måneder i gennemsnit)

i 2021 (under fem måneder i gennemsnit)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Sager afsluttet inden for

3 måneder

171 (37 %)

  86 (28 %)

Sager afsluttet inden for

3-12 måneder

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Sager afsluttet inden for

12-18 måneder

124 (27 %)

2 (1 %)

Sager afsluttet efter

mere end 18 måneder[1]

 

[1] Nogle komplekse sager kræver flere konsultationsrunder med klageren og den berørte institution.