Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2021 vedrørte følgende institutioner

Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i 2021 vedrørte følgende institutioner

208

Europa-Kommissionen

61,5 %

16

EU-Udenrigstjenesten

4,7 %

13

Europa-Parlamentet

3,8 %

13

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

3,8 %

11

Det Europæiske Agentur for
Grænse- og Kystbevogtning

3,3 %

8

Det Europæiske Lægemiddelagentur

2,4 %

7

Rådet for Den Europæiske Union

2,1 %

6

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

1,8 %

34

Andre EU-institutioner eller -organer (1)

10,1 %

22

Andre EU-agenturer (2)

6,5 %

(1) Herunder ECB (0,9 %), EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) og ESMA (0,9 %).

(2) Herunder Eismea (1,2 %) og ENISA (0,9 %).