Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2018 г.

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2018 г.

Държава

Брой жалби

Брой предприети проверки

Испания

393

42

Германия

186

60

Обединено кралство

186

36

Полша

179

16

Белгия

174

87

Франция

132

25

Италия

116

37

Нидерландия

57

11

България

56

10

Румъния

56

9

Гърция

54

17

Унгария

48

10

Швеция

47

15

Португалия

44

6

Чехия

39

7

Австрия

35

15

Ирландия

34

10

Хърватия

31

6

Люксембург

27

16

Финландия

23

3

Словения

23

2

Словакия

20

4

Литва

17

6

Дания

16

5

Кипър

11

3

Малта

8

4

Латвия

6

0

Естония

6

3

Други държави

122

16

Липсват данни

14

1