Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Klagomålsguide

Du kan inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen online, via post eller via fax.

Skicka in ditt klagomål online

Klagomål online kan inges i två enkla steg:

1Se kriteriernaGå igenom vår checklista för att inge ett klagomål och se till att Europeiska ombudsmannen kan utreda ditt klagomål
2Skapa ett kontoGenom att skapa ett konto kan du inge ett klagomål, fortsätta att skriva ett klagomål som du ännu inte ingett eller kontrollera statusen på ditt klagomål
Inloggning eller registrering

Skicka in ett klagomål via brev

Du kan skicka in ditt klagomål till Europeiska ombudsmannen brevledes.

Om du skriver ett brev till Europeiska ombudsmannen ska följande information inkluderas:

  • Information om ditt klagomål, inklusive information om den EU-institution som ditt klagomål gäller.
  • Kopior av relevant korrespondens.

Ladda ner klagomålsformuläret i pdf-format

Klagomålsformulär (PDF 49.24 KB)

Observera att vi inte kan hantera alla klagomål.
Vänligen läs igenom
Checklistan för inlämning av klagomål innan du lämnar in ditt klagomål.

Skicka det ifyllda formuläret till Europeiska ombudsmannen

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex


Om du har fler frågor ... kontakta oss