Gäller ditt klagomål
en EU-institution eller ett EU-organ?

I fokus

Ombudsman asks Commission to develop new procedure for appointing its Secretary-General

Following an investigation into two complaints, the European Ombudsman found four instances of maladministration in the appointment of the European Commission’s Secretary-General in February 2018. She has called on the Commission to develop a specific and separate appointment procedure for its Secretary-General. The procedure should include publishing a vacancy notice, placing it on the agenda of the weekly Commissioners’ meeting and also including external experts in the consultative committee for the appointment.

Vad vi gör


Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.