Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

I fokus

New statute: Ombudsman welcomes legal strengthening of her Office

European Ombudsman Emily O’Reilly welcomes the Parliament’s approval (602 votes out of the 692 cast) of a strengthened legal framework for her Office.

The revised statute strengthens the legal base of the Ombudsman and introduces new safeguards to further guarantee its independence, including an adequate budget to support the Office’s activities.

Vad vi gör


Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.

Videoutskrift