Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

I fokus

Emily O'Reilly

Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly

Emily O’Reilly har varit europeisk ombudsman sedan 2013. O’Reilly och hennes team hjälper människor, organisationer och företag genom att utreda administrativa klagomål och undersöka bredare systemfrågor på EU-nivå. Ombudsmannens förslag och rekommendationer bidrar till att upprätthålla höga standarder i fråga om ansvarsskyldighet och öppenhet vid EU:s institutioner.

Vad vi gör


Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.

Videoutskrift

Uppdaterade undersökningar

Onsdag | 08 februari 2023

Improving the European Parliament’s ethics and transparency framework

Undersökning SI/1/2023/MIK - Senast tillagda dokument: Korrespondens


Onsdag | 08 februari 2023

How the European Commission ensures respect for human rights in the context of international trade agreements

Undersökning SI/5/2021/VS - Senast tillagda dokument: Korrespondens


Onsdag | 01 februari 2023

The European Defence Agency's (EDA) refusal to give public access to the minutes of meetings of its 'expert groups'

Undersökning 1272/2022/KR - Senast tillagda dokument: Beslut