Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

I fokus

Ombudsman inquiry finds the EBA should have forbidden Executive Director’s move to finance lobby group

European Ombudsman Emily O'Reilly has found that the European Banking Authority (EBA) should not have allowed its former Executive Director to become CEO of a financial lobby association. The Ombudsman also found the EBA did not immediately put in place sufficient internal safeguards to protect its confidential information when the planned move became clear.

Vad vi gör


Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.