Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

I fokus

Ombudsmannen anordnar ett offentligt samråd om öppenheten i EU:s beslutsprocesser på miljöområdet

Syftet är att utvärdera om medborgarna har tillgång till aktuell information inom ett område som har stort allmänintresse. Samrådet genomförs på samtliga 24 av EU:s officiella språk och pågår fram till den 15 12 2022.

Emily O'Reilly

Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly

Emily O’Reilly har varit europeisk ombudsman sedan 2013. O’Reilly och hennes team hjälper människor, organisationer och företag genom att utreda administrativa klagomål och undersöka bredare systemfrågor på EU-nivå. Ombudsmannens förslag och rekommendationer bidrar till att upprätthålla höga standarder i fråga om ansvarsskyldighet och öppenhet vid EU:s institutioner.

Vad vi gör


Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.

Videoutskrift