Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

I fokus

25 Years of the European Ombudsman - Digital conference on 26 October 2020

The European Ombudsman is marking its 25th anniversary with a digital conference on the evolving role of an increasingly effective and influential office. Ombudsman Emily O’Reilly, and a high-level panel of speakers, will explore how best to monitor the EU administration as it deals with major current and future challenges.  

Vad vi gör


Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.