Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

I fokus

Emily O'Reilly

Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly

Emily O’Reilly har varit europeisk ombudsman sedan 2013. O’Reilly och hennes team hjälper människor, organisationer och företag genom att utreda administrativa klagomål och undersöka bredare systemfrågor på EU-nivå. Ombudsmannens förslag och rekommendationer bidrar till att upprätthålla höga standarder i fråga om ansvarsskyldighet och öppenhet vid EU:s institutioner.

Snabblänkar

Vad vi gör


Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.

Videoutskrift