Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Frågor från medlemmar i nätverket

Medlemmarna i Europeiska ombudsmannanätverket kan ställa frågor till Europeiska ombudsmannen om problem som har uppkommit under undersökningarna och som rör EU. Genom frågeförfarandet, där Europeiska ombudsmannen hjälper nätverkets medlemmar med att inhämta expertsvar från EU:s institutioner, har många nationella och regionala utredningar kunnat lösas på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Visar 1 – 10 av 18 resultat

Fråga från ombudsmannen i Mecklenburg-Vorpommern om direktiv 2018/2002 om energieffektivitet

Fråga Q3/2022/MHZ - Senast tillagda dokument:  - Måndag | 10 oktober 2022

Secretariat‐General Head of Unit ‐ C2 European Commission Dear Mr X, We have received a query from the Office of the regional Ombudsman of the German Land Mecklenburg-Western Pomerania. In essence, the query concerns Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency[1] as transposed into German federal law....

Query by the Catalan Ombudsman concerning the issuing of EU Digital COVID Certificates for those who are not vaccinated against COVID-19 because of medical reasons

Fråga Q1/2022/TM - Senast tillagda dokument:  - Fredag | 10 juni 2022

The European Ombudsman received a query from the Catalan Ombudsman concerning the EU Digital COVID Certificate. The Catalan Ombudsman raised concerns about access to the Certificate for those who are unable to take COVID-19 vaccines for medical reasons. To this end, the Ombudsman wrote to the European Commission to seek clarification on the situation. The Commission replied to the Ombudsman, clari...

Fråga från den lettiska ombudsmannen om diskriminering av kvinnliga forskare i EU-finansierade projekt på grund av graviditet, moderskap och föräldraskap

Fråga Q2/2022/MHZ - Senast tillagda dokument:  - Torsdag | 24 mars 2022

Secretariat‐General Head of Unit ‐ C2 European Commission Dear Mr X, We have received a query from the Office of the Ombudsman of the Republic of Latvia (Latvian Ombudsman). In essence, the query concerns the right to maternity leave of a scientist who is working on a project under the PostDoc Latvia programme, which receives funding under the European Regional Development Fund (ERDF). The scienti...

Query from the Tuscan regional Ombudsman concerning the issues faced by individuals vaccinated with COVID-19 vaccines that have not received an EU authorisation

Fråga Q4/2021/VB - Senast tillagda dokument:  - Tisdag | 07 december 2021

Secretariat‐General Head of Unit - C2 Ethics, Good Administration & Relations with the European Ombudsman European Commission Dear Mr X, On 2 November 2021, the European Ombudsman received a query, which is attached to this letter, from the Tuscan regional Ombudsman concerning the issues faced by individuals vaccinated with COVID-19 vaccines that have not been authorised by the European Medicines ...

Query Q2/2021/OAM by the Catalan Ombudsman concerning the issuing of EU Digital COVID Certificates for those who have recovered from COVID-19 infections confirmed by antigen tests

Fråga Q2/2021/OAM - Senast tillagda dokument:  - Måndag | 22 november 2021

The European Ombudsman received a query from the Catalan Ombudsman concerning the EU Digital COVID Certificate. The Catalan Ombudsman raised concerns that the Certificate is currently not available to those who have recovered from a COVID-19 infection if the infection was confirmed by a rapid antigen test, rather than a nucleic acid amplification test, such as PCR tests. To this end, the Ombudsman...

Fråga från den lettiska ombudsmannens kansli om rätten till tillgång till grundläggande banktjänster, såsom grundläggande bankkonto- och betalningstjänster, särskilt när en enskild inte kan uppfylla kraven i bestämmelserna i EU:s penningtvättsdirektiv

Fråga Q4/2020/MHZ - Senast tillagda dokument:  - Måndag | 22 juni 2020

Dotaz Úřadu veřejného ochránce práv Lotyšské republiky týkající se práva na přístup k základním bankovním službám, jako jsou základní bankovní účet a platební nástroje, zejména v případech, kdy jednotlivec není schopen plnit ustanovení směrnice EU o boji proti praní peněz.

Fråga om lagstiftningsbefogenhet beträffande tjänster som erbjuds till ensamresande barn under kommersiella flygningar

Fråga Q3/2020/JF - Senast tillagda dokument:  - Tisdag | 09 juni 2020

Dotaz týkající se legislativní pravomoci v oblasti služeb poskytovaných nezletilým osobám bez doprovodu během komerčních letů.