Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Etik och uppförande

Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly är av den starka övertygelsen att för att kunna garantera medborgarnas förtroende måste EU:s institutioner erbjuda medborgarvänliga, ansvarstagande och insynsvänliga tjänster som lever upp till höga etiska normer. Ombudsmannen har gjort ett åtagande att fullt ut respektera bland annat principerna om integritet och ansvarstagande i all vår verksamhet. Utöver att anta uppförandekoden för ombudsmannen i februari 2015 syftar materialet på ombudsmannens webbplats under avdelningen om etik och uppförande till att uppfylla detta åtagande, inbegripet genom att ge en klar bild av ombudsmannens agerande och användning av sina resurser.

Uppförandekoden för Europeiska ombudsmannen