Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Emily O'Reilly

Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, samarbetar med EU:s institutioner, byråer och organ för att främja bästa möjliga administrativa praxis, med EU-medborgarnas bästa för ögonen. Hon gör detta genom att ta itu med medborgarnas farhågor i de klagomål som inges till hennes kontor, men också på eget initiativ genom sitt strategiska arbete. Ombudsmannen anser att Europeiska unionen överlag håller en hög standard när det gäller administrativ praxis, men att en ”gyllene standard” behöver fastställas för den offentliga förvaltningen och dess kontakt med medborgarna. Hon bistår därför EU:s institutioner, organ och byråer genom att komma med förslag och rekommendationer om hur de kan förbättra sin verksamhet.

Min ambition är att stödja EU:s institutioner att bli mer effektiva, öppna och ansvarstagande genom att strategiskt öka synligheten och effekten av Europeiska ombudsmannens arbete.

Emily O'Reilly den 30 juni 2014

Roll

Europeiska ombudsmannen är en oberoende och opartisk instans som håller EU:s institutioner och organ ansvariga för deras handlingar samt främjar god förvaltning. Ombudsmannen hjälper människor, företag och organisationer som stöter på problem med EU:s administration genom att utreda klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ, men även genom att proaktivt titta närmare på mer omfattande systemproblem.

Biografi

Emily O’Reilly valdes till europeisk ombudsman i juli 2013 och tillträde sitt ämbete den 1 oktober 2013. I december 2014 omvaldes hon för ett femårigt mandat. Hon har tidigare varit Irlands första kvinnliga ombudsman och chef för informationsmyndigheten; hon utnämndes till detta år 2003. Sedan 2007 var hon chef för myndigheten för miljöinformation. Emily O’Reilly är författare och tidigare journalist och reporter och hennes karriär har gett henne både nationellt och internationellt erkännande.
Etik och uppförande

Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly är av den fasta övertygelsen att för att kunna garantera medborgarnas förtroende måste EU:s institutioner erbjuda medborgarvänliga, ansvarstagande och insynsvänliga tjänster som lever upp till höga etiska normer. Ombudsmannen har ett åtagande om att respektera bland annat principerna om integritet och ansvar fullt ut och i all sin verksamhet. Utöver att anta uppförandekoden för ombudsmannen i februari 2015 syftar materialet på ombudsmannens webbplats under avdelningen om etik och uppförande till att uppfylla detta åtagande, bland annat genom att ge en klar bild av ombudsmannens agerande och användning av sina resurser.